Kotły na siano – wszystko co musisz wiedzieć

Kotły na siano

Rolnictwo w Polsce produkuje około 30 mln ton słomy rocznie. Prawie 1/3 z tego pozostaje niewykorzystana. Można jednak rozwiązać ten problem, a przy okazji też zadbać o dobro naszej planety. Jak się bowiem okazuje słoma stanowi doskonałe paliwo.

Zalety stosowania kotłów na słomę

Słoma wydaje się mało efektywnym źródłem energii. To jednak nieprawda. Kotły na siano mogą bowiem obniżyć koszty opalania, szczególnie w małych piecach, o 50%  w stosunku do pieców opalanych węglem. Szacuje się, że kotły na biomasę spalając 1,5 kg słomy generują energię porównywalną ze spaleniem 1 kg węgla.

W pełni zautomatyzowane piece na słomę są praktycznie bezobsługowe. Wymagają jedynie załadowania sianem od jednego do trzech razy na dobę. Kotły na siano wytwarzają relatywnie mało spalin oraz mają neutralny bilans jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Oddają do nie bowiem tylko to, co wcześniej pochłonęła roślina, z której uzyskana smołę.

Kotły na biomasę pozostawiają równie niewiele popiołu. Popiół ten jest wartościowy i może zostać wykorzystany jako nawóz mineralny. Jeśli posiadamy gospodarstwo, to sami możemy produkować słomę dla siebie, co dodatkowo sprawia, że piece na słomę stają się jeszcze bardziej ekonomiczne.

Wady stosowania kotłów na słomę

Niestety kotły na siano mają też swoje wady. Po pierwsze słoma zajmuje sporo miejsca, konieczne jest więc posiadanie dużej powierzchni na jej składowanie, a niestety trzeba jej mieć sporo, ponieważ pali się szybko.

Ponieważ kotły na biomasę nie powinny być opalane wilgotną słomą, to nie można jej przechowywać pod gołym niebem. Magazyn musi być pomieszczeniem zamkniętym. Piece na słomę nie mogą być opalane wilgotną słomą, ponieważ zmniejsza to ich wydajność oraz generuje duże ilości spalin. Dodatkowo spalanie wilgotnego paliwa prowadzi do wytwarzania się znacznych ilość substancji smolistych przez co kotły na siano muszą być częściej czyszczone.

Problem może stanowić również proces spalania. Słoma posiada sporo części lotnych. Warto więc zabezpieczyć kotły na biomasę poprzez dodatkową nakładkę na komin. Ograniczy ona przemieszczanie się żarzących się części lotnych.